Terminikoolitus 2015

Terminiloome, termin tekstis ja terminibaaside kasutus

Eestikeelne terminikoolitus toimub riiklku terminoloogiaprogrammi toel keelekeskuse, Eesti Keele Instituudi ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koostööna

Koolitajad on Tiina Soon, Signe Saar, Kaisa Kesküla, Katre Kasemets, Jelena Kallas (EKI) ja Enno Mõts (KVÜÕA)

Koolituse aeg ja koht: november-detsember 2015 keelekeskuses

Teemad: 

  • Hea termini tunnused
  • Terminibaasid: IATE, ESTERM, TERMEKI, teiste riikide baasid
  • Eesti Keele Instituudi www.eki.ee kogud: e-keelenõu, keelekogud
  • Militaarterminoloogia loomine, säilitamine, kasutamine
  • Erialateksti analüüs

Terminoloogiatöö alused. Terminibaasid

Eestikeelene terminoloogiatöö aluste ja didaktika koolitus keelekeskuse õppejõududele toimub terminoloogiaprogrammi toel keelekeskuse, Eesti Keele Instituudi ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koostööna

Koolitajad on Tiina Soon, Katre Kasemets, Katrin Hallik, Jelena Kallas; Mari Vaus, Merili Plado, Peeter Päll (EKI) ja Meelis Sõukand (KVÜÕA)

Koolituse aeg ja koht: november 2015 keelekeskuses

Teemad: 

  • Eesti Keele Instituudi www.eki.ee kogud: e-keelenõu, keelekogud
  • Terminibaasid: IATE, ESTERM, MILITERM, TERMEKI, teiste riikide baasid
  • Militaarterminoloogia loomine ja kasutamine
  • terminoloogiaalaste õppeülesannete tõhususe analüüs.

Eesti Maaülikooli keelekeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu 51014, tel (+372) 731 3162, e-post ylle.sihveremu.ee